ระหว่างตั้งครรภ์

โดย: โสน [IP: 102.218.103.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 13:36:27
ในระหว่างตั้งครรภ์ รับ การดูแลก่อนคลอดแต่เนิ่นๆและสม่ำเสมอ. ไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทุกครั้ง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยา  ที่คุณใช้และยาชนิดใดที่ปลอดภัย อย่าหยุดหรือเริ่มรับประทานยาใดๆ รวมถึงยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ระหว่างตั้งครรภ์ โดยไม่ได้พูดคุยกับแพทย์ก่อน 7 ติดตามความดันโลหิตของคุณที่บ้านด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน. ติดต่อแพทย์ของคุณหากความดันโลหิตของคุณสูงกว่าปกติหรือหากคุณมีอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,866