การตลาดแบบดั้งเดิม

โดย: เลดี้ [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 14:18:03
สิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันว่าเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเจริญรุ่งเรืองของการโฆษณาในช่วงทศวรรษ 1950 การตลาดแบบดั้งเดิม ความนิยมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความนิยมอย่างมากของโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ 1950 จนถึงจุดนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 516,035