แฟรนไชส์ร้านอาหาร

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 193.29.107.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 14:26:43
เวลาหลายทศวรรษแล้วที่แฟรนไชส์เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมบริการอาหารของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าส่วนที่เหลือของโลกจะตามทันอย่างรวดเร็ว กล่าวคือยุโรปกำลังเหยียบคันเร่งตามสถิติอุตสาหกรรมร้านอาหาร แฟรนไชส์ร้านอาหาร เหล่านี้ แสดงให้เห็น   บทความนี้จะอธิบายว่าร้านอาหารแฟรนไชส์คืออะไร และช่วยให้คุณตัดสินใจว่ากลยุทธ์การขยายธุรกิจคุ้มค่าที่จะพิจารณาขยายธุรกิจร้านอาหารของคุณ หรือ ไม่ คำจำกัดความแฟรนไชส์ร้าน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,151