สนับสนุนคู่ค้า

โดย: มอนเน่ [IP: 93.113.202.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 13:50:26
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของคู่ค้าในการทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ดี ถึงเวลาสำหรับจุดตรวจสอบ สนับสนุนคู่ค้า ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบระดับการบริการภายใน ควบคู่ไปกับการสนทนาที่ ระบาย กับผู้ใช้ของคุณ 2. ไม่บรรลุระดับการบริการที่ตกลงกันไว้ (SLA)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,835