เชื้อรา

โดย: นารา [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 13:22:43
การศึกษาเรื่องเชื้อราเรียกว่าวิทยาวิทยาซึ่งเป็นการประยุกต์คำภาษากรีกที่แปลว่าเห็ดอย่างกว้างๆ ว่ามิคิส เชื้อรา เชื้อราชนิดอื่นที่ไม่ใช่เห็ดบางครั้งเรียกรวมกัน ว่ารา แม้ว่าคำนี้จะจำกัดเฉพาะเชื้อราประเภทที่แสดงโดยราขนมปัง ได้ดีกว่า (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราเมือกซึ่งแสดงลักษณะของทั้งสัตว์และโลกของเชื้อรา โปรดดูที่กลุ่ม Protist .)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,831