การดูแลก่อนตั้งครรภ์

โดย: uou [IP: 195.80.150.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 18:13:23
ผู้หญิงควรสามารถเข้าถึงสมาชิกของทีมสหสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของเธอ ได้แก่ แพทย์โรคเบาหวาน สูติแพทย์ นักจิตวิทยา นักกำหนดอาหารโรคเบาหวานเฉพาะทาง โรคเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ พยาบาลเบาหวานผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลผดุงครรภ์พิเศษ ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวาน (และคู่ครอง) ควรรวมอยู่ในทีม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล และได้รับโอกาสในการตัดสินใจโดยการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,863