ธุรกิจต่างๆ

โดย: พราวมุก [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:22:12
การกำหนดโครงสร้างทางกฎหมายของธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากเจ้าของธุรกิจอาจจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาต และปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนเพื่อเริ่มดำเนินการทางกฎหมาย บริษัทถือเป็นนิติบุคคลในหลายประเทศ ธุรกิจต่างๆ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รับภาระหนี้และถูกฟ้องร้องในศาลได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827