การตลาด

โดย: นับเก้า [IP: 188.214.152.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:15:42
ตามเกณฑ์เหล่านี้ การตลาดอาจมีหลายรูปแบบ อาจเป็นชุดของฟังก์ชัน แผนกภายในองค์กร กระบวนการจัดการ ปรัชญาการจัดการ และกระบวนการทางสังคม วินัยทางการตลาดที่กำลังพัฒนา การตลาด วินัยทางการตลาดมีต้นกำเนิดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในฐานะลูกหลานของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ศาสตร์ได้ละเลยบทบาทของพ่อค้าคนกลางและบทบาทของหน้าที่อื่นนอกเหนือจากราคาในการกำหนดระดับอุปสงค์และคุณลักษณะ นักเศรษฐศาสตร์การตลาดยุคแรกพิจารณาตลาดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,160