ข้อห้ามในการตั้งครรภ์

โดย: ดาริน [IP: 84.252.112.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 12:52:55
การคลอดก่อนกำหนด และความผิดปกติแต่กำเนิด ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามในการตั้งครรภ์ อัตราการเลือกยุติการตั้งครรภ์จะสูงกว่าในสตรีที่สัมผัส CXD ขณะตั้งครรภ์ (RR 2.54 95% CI 1.11- 5.80, p = 0.027) การคุมกำเนิดล้มเหลวและการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเป็นสาเหตุของการเสพยาโดยไม่ตั้งใจและการเลือกทำแท้ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,863