อัลตราซาวด์

โดย: พลอยใส [IP: 103.157.139.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 12:42:32
อัลตราซาวนด์ประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง? การถ่ายภาพอัลตราซาวนด์มีสามประเภทหลัก ได้แก่ อัลตราซาวนด์การตั้งครรภ์ (อัลตราซาวนด์ก่อนคลอด) อัลตราซาวนด์วินิจฉัย อัลตราซาวด์ คำแนะนำอัลตราซาวนด์สำหรับขั้นตอน อัลตราซาวนด์การตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการด้านการแพทย์มักใช้อัลตราซาวนด์ (มักเรียกว่าอัลตราซาวนด์ก่อนคลอดหรือสูตินรีเวช) เพื่อติดตามคุณและทารกในครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการใช้อัลตราซาวนด์ก่อนคลอดเพื่อ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,868