คำสอนและปรัชญาของขงจื้อ

โดย: โฮป [IP: 2.58.241.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 15:10:10
ประมาณ 479 ปีก่อนคริสตศักราช ) หรือที่เรียก กัน ทั่วไปว่าขงจื๊อbเป็นนักปรัชญาชาวจีนแห่งยุคฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงถือเป็นพารากอนของปราชญ์จีน ประวัติศาสตร์ขงจื๊อ  คำสอนและปรัชญาของขงจื๊อสนับสนุนวัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกซึ่งยังคงมีอิทธิพลทั่วประเทศจีนและเอเชียตะวันออกจนถึงทุกวันนี้ (2)คำสอนเชิงปรัชญาของพระองค์เรียกว่า  ลัทธิขงจื๊อเน้นศีลธรรมส่วนบุคคลและศีลธรรม ความถูกต้องของความสัมพันธ์ทางสังคมความยุติธรรม ความเมตตา และความจริงใจ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,162