คุณประโยชน์และวิธีการเสริมวิตามินดี

โดย: ธันย์ [IP: 103.107.198.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 15:17:49
วิตามินดี (หรือเรียกอีกอย่างว่า แคลซิเฟอรอล) เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารบางชนิด เพิ่มในอาหารอื่นๆ และมีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ยังผลิตได้จากภายนอกเมื่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) วิตามินดี  จากแสงแดดกระทบผิวหนังและกระตุ้นการสังเคราะห์วิตามินดี วิตามินดีที่ได้รับจากแสงแดด อาหาร และอาหารเสริมเป็นสารเฉื่อยทางชีวภาพ และต้องผ่านการไฮดรอกซิเลชันสองครั้งในร่างกายจึงจะเปิดใช้งานได้ ไฮดรอกซิเลชันครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในตับ จะแปลงวิตามินดีเป็น 25-ไฮดรอกซีวิตามินดี 25(OH)D หรือที่เรียกว่า แคลซิไดออล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,863