พื้นฐานของภาษากายของสุนัข

โดย: เคนท์ [IP: 195.80.150.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 15:10:40
ตั้งแต่การขยับมือเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการยืนภาษากายเป็นรูปแบบการสื่อสารอวัจนภาษาที่ทรงพลังซึ่งพวกเราส่วนใหญ่แสดงและตีความโดยไม่ต้องคิดซ้ำสอง แต่การทำความเข้าใจ ภาษากาย และการเรียนรู้วิธีนำเสนอตัวเองให้ดีขึ้นสามารถปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันของคุณได้ แม้ว่าภาษากายจะครอบคลุมการแสดงออกของมนุษย์ที่ หลากหลายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือท่าทางการสบตาและพื้นที่ส่วนตัว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,870