แผลในช่องปากที่เกิดซ้ำ

โดย: เคลย์ [IP: 138.199.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 14:34:28
แผลในช่องปากที่เกิดซ้ำเรื้อรังเป็นชนิดที่เกิดการอักเสบของเยื่อเมือกในช่องปากที่พบบ่อยที่สุด โดยมีความชุก 2% ถึง 10% ในประชากรคอเคเซียน ในการรักษาอย่างเหมาะสม แพทย์ควรทราบลักษณะทางคลินิกและระยะของโรค การรักษาแผลในปาก  ปัจจัยในการปรับสภาพ สาเหตุที่แท้จริง และการวินิจฉัยแยกโรค วิธี การทบทวนนี้อิงตามบทความที่เกี่ยวข้องซึ่งดึงมาจากการค้นหาแบบเลือกสรรใน PubMed และใน Cochrane Central Register of Controlled Trials

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,825