นมถั่วเหลือง

โดย: มาเฟีย [IP: 5.181.157.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 14:18:59
จากการวิเคราะห์เมตาปี 2020 ของการศึกษา 41 เรื่องในพิษวิทยาของระบบสืบพันธุ์โปรตีนจากถั่วเหลืองและไอโซฟลาโวนไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฮอร์โมนสืบพันธุ์เพศชาย นมถั่วเหลือง ถั่วเหลืองสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่? สำหรับผู้หญิง ความกังวลเกี่ยวกับไฟโตเอสโตรเจนมักเน้นไปที่ความเสี่ยงมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนกังวลว่าการกิน ถั่วเหลืองอาจเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 516,048