ประโยชน์ของยาลดกรดในการรักษากรดไหลย้อน

โดย: เคลย์ [IP: 188.214.152.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 15:39:07
การใช้เงินทุนจากการผ่าตัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการพัฒนารูปแบบการรักษาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์สำหรับโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นอีกด้วย การทบทวนนี้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การจัดการที่แตกต่างกันสำหรับ การรักษากรดไหลย้อน แนวทางของ American College of Gastroenterology (ACG) กำหนดให้โรคกรดไหลย้อน (GERD) เป็น อาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่กรดไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารหรือเกินกว่านั้น เข้าไปในช่องปาก (รวมถึงกล่องเสียง) หรือปอด 1โรคหลอดอาหารอักเสบแบบกัดกร่อน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,490