ศักยภาพ

โดย: พราวมุก [IP: 146.70.120.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 14:06:00
หากวงจรปิดทำจากโลหะสองชนิดที่แตกต่างกัน จะไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า สุทธิ ในวงจรเนื่องจากศักย์ไฟฟ้าสัมผัสทั้งสองจะตรงข้ามกันและไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหากอุณหภูมิของทางแยกจุดใดจุดหนึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจุดที่สอง ศักยภาพ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสุทธิเกิดขึ้นในวงจร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827