เป้าหมายชีวิต

โดย: มอนเน่ [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:58:58
ปรับปรุงกรอบความคิดการเติบโตของคุณ การตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายอาจต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หากต้องการเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ คุณสามารถมีใจที่เปิดกว้างและมีความตระหนักที่จะยอมรับข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง เป้าหมายชีวิต คุณอาจใช้คำยืนยันทุกวันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย แต่ท้ายที่สุดแล้ว การปรับปรุงกรอบความคิดแบบเติบโตอาจส่งผลเชิงบวกต่อวิธีกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายในอนาคต

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155