เบต้าแคโรทีน

โดย: พราวมุก [IP: 196.244.192.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:12:38
ในตับ เป็นครั้งแรก จากนั้นแคลเซียมซิไดออลจะจับกับโปรตีนที่จับกับวิตามินดีชนิดพิเศษในเลือด เบต้าแคโรทีน และถูกส่งไปยังท่อไต ซึ่งจะถูกแปลงเป็นแคลซิไตรออล (1,25-ไดไฮดรอกซีวิตามินดี) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดของวิตามินดี วิตามินดี 2 และดี3เทียบเท่ากับการเผาผลาญของมนุษย์ แต่ในวิตามินดี2 สำหรับนกมีประสิทธิภาพน้อยกว่าดี 3 มากซึ่งดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการในการกำหนดผลิตภัณฑ์เสริม อาหารสัตว์ปีก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,161