โรคไข้หวัด

โดย: ออร์แกน [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 14:31:46
ใครบ้างที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่? สภาวะสุขภาพบางอย่างอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด ซึ่งรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามถึงชีวิตที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยร้ายแรงหากคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155