รูมาตอยด์

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 37.120.203.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 14:04:54
ใครเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์? โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 1.3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา รูมาตอยด์ พบบ่อยในผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิด มากกว่าในผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ชายตั้งแต่เกิดถึง 2.5 เท่า อายุที่เริ่มมีอาการสำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์คือเท่าไร? RA มักเริ่มพัฒนาระหว่างอายุ 30 ถึง 60 ปี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,152