โรคกระดูกพรุน

โดย: นับเก้า [IP: 103.157.139.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:57:09
โรคกระดูกพรุนพบได้บ่อยแค่ไหน? ผู้คนมากกว่า 50 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาอาศัยอยู่กับโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกพรุนเป็นเรื่องปกติในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดและ 1 ใน 4 ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจะเป็นโรคกระดูกพรุน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,869