มะเร็งเต้านม

โดย: ออร์แกน [IP: 188.214.122.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:51:05
ตามสถิติแล้ว ผู้หญิงที่เป็นชาวเอเชีย ฮิสแปนิก หรือชนพื้นเมืองอเมริกัน มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยที่สุด มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมพบได้บ่อยแค่ไหน? ในสหรัฐอเมริกา มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุอันดับที่สองของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิง รองจากมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิงอายุ 35 ถึง 54 ปี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,860