มะเร็งตับอ่อน

โดย: โสน [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:45:09
มะเร็งตับอ่อนพบได้บ่อยแค่ไหน? มะเร็งตับอ่อนเป็นสาเหตุประมาณ 3% ของมะเร็ง ทั้งหมด ในประเทศสหรัฐอเมริกา มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดอันดับที่ 10 ในผู้ชายและผู้ที่เป็นผู้ชายตั้งแต่แรกเกิดและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับที่ 8 ในผู้หญิงและผู้คนในผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิด กรณีของมะเร็งตับอ่อนมีเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มระบุว่ามะเร็งตับอ่อนจะเป็นสาเหตุอันดับที่สองของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2573

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,874