โอเมก้า3

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 149.102.244.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:42:37
ไขมันอิ่มตัวบางครั้งเรียกว่าไขมัน ไม่ดี หรือ ไม่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากไขมันเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด  โอเมก้า3 เช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ไขมันไม่อิ่มตัว (ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว) ถือเป็นไขมันที่ ดี หรือ ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากไขมันเหล่านี้ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจของคุณเมื่อใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ โอเมก้า 3 ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนรูปแบบหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแทนไขมันอิ่มตัวในอาหารของคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827