ธาตุเหล็ก

โดย: พลอยใส [IP: 194.34.132.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:25:52
เหล็กตามที่มีอยู่ทั่วไปมักประกอบด้วยคาร์บอนจำนวนเล็กน้อย ซึ่งจะถูกหยิบขึ้นมาจากโค้กระหว่างการถลุง ธาตุเหล็ก สิ่งเหล่านี้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของมัน ตั้งแต่เหล็กหล่อแข็งและเปราะที่มีคาร์บอนสูงถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ที่อ่อนตัวได้ซึ่งมีคาร์บอนน้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 516,042