การฝังเข็ม

โดย: พราวมุก [IP: 146.70.120.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 15:18:55
การแพทย์แผนจีนเรียกพลังงานที่ไหลผ่านชี่ร่างกายของคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าการหยุดชะงักของชี่จะสร้างความไม่สมดุลในพลังงานของร่างกายซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วย การฝังเข็ม การฝังเข็มบางรูปแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับสมดุลชี่ด้วยเข็มที่สัมผัสจุดฝังเข็ม (จุดฝังเข็ม) ทั่วร่างกาย มีจุดฝังเข็มหลายร้อยจุดในร่างกายของคุณตามเส้นเมอริเดียนหลัก 14 เส้น หรือที่เรียกว่าช่องส่งพลังงาน
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,154