ระดับฮอร์โมน

โดย: เลดี้ [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 14:52:28
ประจำเดือนมาไม่ปกติ (ประจำเดือน) :ฮอร์โมนหลายชนิดเกี่ยวข้องกับรอบประจำเดือน ด้วยเหตุนี้ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ระดับฮอร์โมน ภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนจำเพาะที่ทำให้เกิดประจำเดือนมาไม่ปกติ ได้แก่กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ (PCOS)และภาวะขาดประจำเดือน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,712