สุขภาพฟัน

โดย: มอนเน่ [IP: 212.30.60.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 14:39:22
ใช้ไหมขัดฟันวันละครั้ง คุณไม่สามารถเข้าถึงช่องว่างระหว่างฟันได้ด้วยการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว หากต้องการทำความสะอาดบริเวณเหล่านี้ คุณต้องใช้ไหมขัดฟัน นำไหมขัดฟันที่มีความยาวประมาณ 18 นิ้ว สุขภาพฟัน พันปลายแต่ละด้านไว้รอบนิ้วกลางของคุณ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จัดไหมขัดฟันระหว่างฟันทั้งสองซี่ พันไหมขัดฟันให้แน่นรอบฟันซี่หนึ่งซี่เป็นรูปตัว C แล้วทำความสะอาดโดยใช้การปัดขึ้นและลงประมาณ 10 ครั้ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,719