ซีสต์เต้านม

โดย: พลอยใส [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-08-30 15:31:35
ซีสต์เต้านมอาจเป็นไมโครซีสต์หรือแมคโครซีสต์ก็ได้ เนื้อเยื่อเต้านมส่วนใหญ่ประกอบด้วยไมโครซีสต์ ซีสต์เต้านม ซึ่งมีขนาดเล็กมากและอาจมองเห็นได้ด้วยอัลตราซาวนด์หรือแม้กระทั่งภายใต้กล้องจุลทรรศน์ Macrocysts มีขนาดใหญ่กว่าและมักจะรู้สึกได้ ซีสต์เต้านมพบได้บ่อยแค่ไหน? ซีสต์เต้านมเป็นเรื่องปกติ ประมาณ 7% ของผู้หญิงและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหญิงตั้งแต่แรกเกิดจะมีถุงน้ำที่เต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิต

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,863