การฉีดวัคซีน

โดย: เฌอแตม [IP: 45.14.71.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 14:52:06
วัคซีนไม่สามารถทำให้เกิดโรคตามที่ออกแบบไว้เพื่อป้องกันได้ วัคซีนประกอบด้วยไวรัสที่ถูกฆ่าหรือทำให้อ่อนแอลง ทำให้ไม่สามารถรับโรคจากวัคซีนได้ สหรัฐอเมริกามีกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดมีความปลอดภัย การฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีนนั้นพบไม่บ่อยและมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคที่ป้องกันได้มาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,711