ฮอร์โมนไม่สมดุล

โดย: เฌอแตม [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 14:36:13
ความไม่สมดุลของฮอร์โมนบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ชั่วคราว ในขณะที่บางรายอาจเกิดขึ้นเรื้อรัง (ระยะยาว) ฮอร์โมนไม่สมดุล นอกจากนี้ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในขณะที่บางอย่างอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแต่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคุณได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,475