สุขภาพฟัน

โดย: มอนเน่ [IP: 92.223.89.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 14:11:36
สุขภาพช่องปากคือสภาวะของปาก ฟัน และโครงสร้างช่องปากที่ช่วยให้บุคคลสามารถทำหน้าที่ที่จำเป็น เช่น การรับประทานอาหาร การหายใจ และการพูด และครอบคลุมมิติทางจิตสังคม สุขภาพฟัน เช่น ความมั่นใจในตนเอง ความเป็นอยู่ที่ดี และความสามารถในการเข้าสังคมและทำงานโดยปราศจากความเจ็บปวด ความรู้สึกไม่สบายและความลำบากใจ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,725