อาหารสมอง

โดย: โสน [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 15:49:08
วลี อาหารแห่งความคิด เป็นธรรมชาติร่วมสมัย แต่แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสและยุคแห่งเหตุผล นี่เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนละทิ้งความเชื่อที่สอนโดยศาสนิกชนยอดนิยม อาหารสมอง และเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังนำมาซึ่งการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรง ดังนั้นวลีนี้จึงมักถูกใช้ในทางบวกเกือบทุกครั้ง นั่นคือการคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะปรับปรุง Source theidioms.com

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,162