สุขอนามัย

โดย: มอนเน่ [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 15:40:50
การมีประจำเดือน - ล้างร่างกายรวมถึงบริเวณอวัยวะเพศด้วยวิธีเดียวกับที่คุณทำอยู่เสมอ สุขอนามัย เปลี่ยนผ้าอนามัยแบบสอดและผ้าอนามัยเป็นประจำ อย่างน้อยสี่ถึงห้าครั้งต่อวัน ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือผ้าอนามัยเสมอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155