อะโวคาโด

โดย: ดาริน [IP: 190.2.146.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 15:19:54
อะโวคาโดถูกเลี้ยง ครั้งแรก ในอเมริกาเขตร้อน โดยปลูกไว้เป็นต้นกล้าเดี่ยวก่อนการพิชิตของสเปน อะโวคาโด พืชเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจจากพืชสวนอย่างจริงจัง จนกระทั่งประมาณปี 1900 เมื่อนักปลูกพืชสวนพบว่าการผลิต ต้นไม้ ที่ต่อกิ่งเป็นเรื่องง่าย และอนุญาตให้มีต้นกล้าที่เหนือกว่าและก่อตั้งสวนผลไม้ได้ อุตสาหกรรมอะโวคาโดที่เจริญรุ่งเรืองได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,475