การนอนหลับ

โดย: ดาริน [IP: 94.137.92.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 15:05:04
สิ่งสำคัญบางประการที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณหลับ ได้แก่ การอนุรักษ์และการเก็บรักษาพลังงาน ในระหว่างวัน เซลล์ทั่วร่างกายของคุณใช้ทรัพยากรที่สะสมไว้เพื่อทำงานต่อไป การนอนหลับ ในขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณจะใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งช่วยให้เซลล์เหล่านั้นสามารถเติมและตุนไว้สำหรับวันถัดไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,492