โดย: Rer [IP: 45.128.133.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 09:47:03
การศึกษาจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการบริโภคคาเฟอีนสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์กินสันได้และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2012 ในวารสารของ กาแฟ American Academy of Neurology แสดงให้เห็นว่าปริมาณคาเฟอีนในแต่ละวันเทียบเท่ากับที่พบในแก้วขนาด 8 ออนซ์สองแก้ว กาแฟดำสามารถช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวโดยไม่สมัครใจของผู้ที่เป็นโรคอยู่แล้วได้ (คุณต้องดื่มชาดำต้มเกือบแปดถ้วยเพื่อให้ได้คาเฟอีนในปริมาณเท่ากัน)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,867