วิตามินดีเหลว

โดย: Fg [IP: 172.83.40.xxx]
เมื่อ: 2023-08-27 01:31:32
หากคุณกำลังให้นมลูก กุมารแพทย์อาจแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินดีชนิดน้ำที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้วิตามินและสารอาหารที่ทารกต้องการได้ทั้งหมด อาหารเสริมเด็ก คุณแม่มือใหม่จึงมักรวมวิตามินดีชนิดเหลวเหล่านี้ไว้ในแผนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มักจะใช้ร่วมกับวิตามินเอและวิตามินซี อาหารเสริมเหล่านี้จะถูกใช้จนกว่าอาหารแข็งจะรวมเข้ากับอาหารของเด็กอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,872