กรดไขมันอิ่มตัว

โดย: มอนเน่ [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-25 13:55:44
พร้อมด้วยชื่อและแหล่งที่มาโดยทั่วไปมีอยู่ในรายการโต๊ะ. คำนำหน้าcis-9ในชื่อที่เป็นระบบของกรด กรดไขมันอิ่มตัว palmitoleic ระบุว่าตำแหน่งของพันธะคู่อยู่ระหว่างคาร์บอน 9 และ 10 โครงสร้างที่เป็นไปได้สองแบบคือcisและtransสามารถเกิดขึ้นได้โดยกลุ่ม CH 2 สองกลุ่ม ที่อยู่ติดกันทันทีกับพันธะคู่ คาร์บอนที่ถูกพันธะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นในกรดไขมันไม่อิ่มตัวทางชีวภาพทั้งหมด โดยคาร์บอนที่อยู่ติดกัน 2 อะตอมจะอยู่บนด้านเดียวกันของคาร์บอนที่มีพันธะคู่ ใน การกำหนดค่า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,721