เหตุใดการออกกำลังกายจึงมีความสำคัญ?

โดย: มิมิมิมิมิมิ [IP: 107.181.177.xxx]
เมื่อ: 2023-08-25 12:58:56
การออกกำลังกายและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุด้วย ไม่ว่าสุขภาพและความสามารถทางกายภาพของคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถได้รับประโยชน์มากมายจากการกระตือรือร้นอยู่เสมอ ที่จริงแล้ว การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ “ทำใจให้สบาย” มีความเสี่ยง บ่อยครั้ง การไม่ใช้งานมักถูกตำหนิมากกว่าอายุ เมื่อผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การขาดการ กายภาพ ยังนำไปสู่การไปพบแพทย์มากขึ้น ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น และใช้ยารักษาโรคต่างๆ มากขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 516,048