มุ่งสู่เซรามิกที่ออกแบบมาเพื่อการซ่อมแซมกระดูกด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

โดย: Rop [IP: 5.181.157.xxx]
เมื่อ: 2023-08-25 01:41:20
“ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แสวงหาวิธีการรักษากระดูกหักโดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังมานานแล้ว แต่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังที่สามารถทำให้ความฝันนี้เป็นจริงนั้นยังไม่มีรายละเอียดที่สมบูรณ์” แคลเซียม ไทชิ โยโคอิ ผู้เขียนหลักอธิบาย "การวิเคราะห์อย่างรอบคอบของเราเกี่ยวกับผลกระทบของความยาวสายโซ่เอสเทอร์อัลคิลของเซรามิกต่อการเกิดไฮดรอกซีอะพาไทต์ในของเหลวในร่างกายจำลอง อาจช่วยพัฒนาวัสดุชีวภาพทดแทนกระดูกแบบใหม่ได้"

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,860