สุขภาพสำหรับเด็ก

โดย: โสน [IP: 146.70.83.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 15:50:50
โดยทั่วไปแล้ว เด็กจะถูกมองว่ามีสุขภาพดีเมื่อได้รับการประเมินตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ และมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดการเสียชีวิตและโรคภัยไข้เจ็บในเด็ก สุขภาพสำหรับเด็ก แต่ประเทศไม่ควรถูกบดบังด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ ตัวชี้วัดหลายประการเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงเพิ่มเติม เด็ก ๆ ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพหลายประการเช่นเดียวกับเด็ก ๆ ในยุโรป และมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดใน สุขภาพของเด็กในสหรัฐอเมริกา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,839