สุขภาพเด็ก

โดย: มอนเน่ [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 15:42:36
ในกิจกรรมในบ้าน และดูแลกันและกัน หลายคนเสียชีวิตตั้งแต่ยังอายุน้อยมาก และผู้ที่รอดชีวิตก็ถูกคาดหวังให้มีส่วนช่วยต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัว และท้ายที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ที่แก่ชราของพวกเขา มีความมุ่งมั่นร่วมกันเพียงเล็กน้อยในการจัดหาการศึกษาหรือบริการเพื่อปรับปรุงสุขภาพ สุขภาพเด็ก และมีเพียงความรู้ที่จำกัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสุขภาพเท่านั้น สังคมสมัยใหม่โดยทั่วไปมีความต้องการเร่งด่วนน้อยกว่าในการให้เด็กๆ เข้ามาทำงาน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,833