น้ำหนักส่วนเกิน

โดย: นารา [IP: 102.218.103.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 15:35:34
ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ยังสังเกตเห็นความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในเรื่องน้ำหนักส่วนเกินที่แต่ละคนสามารถแบกได้ก่อนที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขา ตัวอย่างเช่น คนเชื้อสายเอเชียมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าโดยมีค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า น้ำหนักส่วนเกิน และคนผิวดำมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าที่มีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,156