สุขภาพที่ดี

โดย: โสน [IP: 37.19.201.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 14:42:33
ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์อาจเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่พวกเขายังคงมีสุขภาพแข็งแรงได้ สุขภาพที่ดี บุคคลอาจได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV แต่หากได้รับการสนับสนุนและการรักษาที่เหมาะสม อาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่ออายุขัย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,711