แคลเซียม

โดย: พลอยใส [IP: 37.120.217.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 14:04:54
เมื่อก่อนผลิตโดยอิเล็กโทรไลซิสของแอนไฮดรัสแคลเซียมคลอไรด์ ปัจจุบันโลหะแคลเซียมบริสุทธิ์ถูกผลิตเชิงพาณิชย์โดยการให้ความร้อนปูนขาวกับอะลูมิเนียม โลหะทำปฏิกิริยาช้าๆ แคลเซียม กับออกซิเจนไอน้ำ และไนโตรเจนในอากาศ จนเกิดเป็นออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ และไนไตรด์สีเหลือง มันเผาไหม้ในอากาศหรือออกซิเจนบริสุทธิ์เพื่อสร้างออกไซด์และทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับน้ำอุ่น (และช้ากว่านั้นกับน้ำเย็น)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,720