กลูเตน

โดย: โสน [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 13:56:15
การศึกษาหลายชิ้นเชื่อมโยง การบริโภค ธัญพืชไม่ขัดสีกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่รับประทานธัญพืชไม่ขัดสีมากที่สุดรวมทั้งข้าวสาลี มื้อต่อวัน) เทียบกับกลุ่มที่รับประทานในปริมาณน้อยที่สุด กลูเตน (น้อยกว่า 2 มื้อต่อวัน) พบว่ามีอัตราการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาประเภท 2 เบาหวาน และเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827