วัตถุเจือปนอาหาร

โดย: เลดี้ [IP: 172.83.40.xxx]
เมื่อ: 2023-08-23 15:00:32
วัตถุเจือปนอาหารอาจได้มาจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ หรืออาจเป็นสารสังเคราะห์ก็ได้ มีการเติมลงในอาหารโดยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งผู้บริโภคมักมองข้ามไป วัตถุเจือปนอาหาร มีวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้อยู่หลายพันชนิด ซึ่งทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานเฉพาะเจาะจงในการทำให้อาหารปลอดภัยหรือน่าดึงดูดยิ่งขึ้น WHO ร่วมกับ FAO จัดกลุ่มวัตถุเจือปนอาหารออกเป็น 3 ประเภทกว้างๆ ตามหน้าที่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827