โรงเรียนอนุบาล

โดย: เลดี้ [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-08-23 14:28:38
คำว่าโรงเรียนอนุบาลยังแปลเป็นสวนสำหรับเด็กด้วย ที่ดินผืนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆ โรงเรียนอนุบาล จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติตลอดจนได้เล่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงดู สำรวจ สังเกต และค้นพบ จากข้อมูลของFroebel Webปรัชญาการศึกษาของ Froebel ขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ การแสดงออกอย่างอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และการแสดงออกของมอเตอร์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155